ชื่อ - นามสกุล :นาง อำพร กาวนอก
ตำแหน่ง :หัวหน้างานหมวดบัญชี
หน้าที่หลัก :ครูผู้สอน
ที่อยู่ :545/1ม.1ต.บัวลายอ.บัวลายจ.นครราชสีมา
Telephone :088-101254
Email :Amporn.k@buayai-tech.ac.th