ชื่อ - นามสกุล :นางสาว อัมราภรณ์ ปิ่นสุวรรณ
ตำแหน่ง :ฝ่ายพัฒนาพฤติกรรม/บรรณารักษ์ห้องสมุด
หน้าที่หลัก :ฝ่ายพัฒนาพฤติกรรม
ที่อยู่ :2/4ถ.เทศบาล15อ.บัวใหญ่จ.นครราชสีมา
Telephone :084-859049
Email :Ammaraporn.08@gmail.com