ชื่อ - นามสกุล :นาย อมรเทพ แสงจันทร์
ตำแหน่ง :ครูผู้สอนหมวดช่างอุตสาหกรรมแผนกช่างไฟฟ้ากำลัง
หน้าที่หลัก :ครูผู้สอน
ที่อยู่ :93หมู่9ต.ขุนทองอ.บัวใหญ่จ.นครราชสีมา
Telephone :086-257166
Email :amornthep.sound@gmai.com