ชื่อ - นามสกุล :นางสาว ปัทมา อาษานอก
ตำแหน่ง :ครูผู้สอนหมวดวิชาไฟฟ้ากำลัง
หน้าที่หลัก :ครูผู้สอน
ที่อยู่ :18/1หมู่1ถ.เสมาใหญ่อ.บัวใหญ่จ.นครราชสีมา
Telephone :084-939151
Email :pat_zaa_a@hotmai.com