ชื่อ - นามสกุล :นางสาว วชิราภรณ์ เขียนนอก
ตำแหน่ง :ครูผู้สอน/งานบุคคล
หน้าที่หลัก :งานบุคคล
ที่อยู่ :71หมู่1ต.โพนทองอ.สีดาจ.นครราชสีมา
Telephone :090-613546
Email :wachirapron.k@buayai-tech.ac.t