ชื่อ - นามสกุล :นาย อำนาจ เขียนสำโรง
ตำแหน่ง :งานปกครอง/ธุรกิจค้าปลีก
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :ึ7/3ถ.เทศบาล10อ.บัวใหญ่จ.นครราชสีมา
Telephone :098-164365
Email :AMNAVt.k@buagai-tech.ac.th