ชื่อ - นามสกุล :นางสาว ปนัดดา นาดี
ตำแหน่ง :งานการเงิน
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :22ถ.บ้านดอนขุนสนิท 2ต.บัวใหญ่อ.บัวใหญ่จ.นครราชสีมา
Telephone :085-448196
Email :pantda.n@buayai-tech.ac.th