ชื่อ - นามสกุล :นาง ภัครณัฐ ปักกะสัง
ตำแหน่ง :รองผู้อำนวยฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :77ถ.เทศบาล7ต.บัวใหญ่อ.บัวใหญ่จ.นครราชสีมา
Telephone :085-766668
Email :phakkaranat.p@buagon-tech.ac.t