: : ข้อมูลส่วนตัวของคุณ 4/8/2538 : :


ต้น
ชื่อ-นามสกุล : 
คมชาญ  ธีทา
ชื่อเล่น : 
ต้น
วันเกิด : 
4 ส.ค. 2538
อายุ : 
18
เพศ : 
ชาย
E-mail : 
ton_zaza@hotmail.com
Homepage : 
http://
ที่อยู่ : 
อำเภอ : 
จังหวัด : 
นครราชสีมา
รหัสไปรษณีย์ : 
เบอร์โทรศัพท์ : 
กำลังศึกษาที่ : 
ม.เอเซียอาคเนย์
ที่ทำงาน : 
งานอดิเรก :